Gidslijnen en geleidelijnen

Gidslijnen
Een gidslijn is een element in de openbare ruimte, dat voor blinden en slechtzienden bruikbaar is als oriëntatiepunt of als geleiding bij het lopen. Een gidslijn hoeft niet speciaal voor blinden en slechtzienden te zijn ontworpen. Een goed bruikbare gidslijn is ononderbroken. Zo’n natuurlijke gidslijn kan bestaan uit:

  1. een continu doorlopende en obstakelvrije bebouwing;
  2. een structuurcontrast van het bestratingsmateriaal, zoals kasseien en vlakke natuursteen;
  3. opstaande randen, zoals hekwerken en afboordingen;
  4. een hard-zacht contrast, zoals grasperken;
  5. een afwijkende afwerking van het loopoppervlak, zoals roosters rond bomen.

Bij ruimtelijke plannen en de inrichting van voetgangersgebieden kan men in het ontwerpstadium al elementen inbouwen waar blinden en slechtzienden hun voordeel mee doen. Daarmee wordt voorkomen dat achteraf specifieke, kunstmatige geleidevoorzieningen moeten worden aangelegd.

Geleidelijnen
Een geleidelijn is in tegenstelling tot de gidslijn wel speciaal voor de geleiding van mensen met een visuele beperking aangebracht. Deze ’ribbellijn’ is zowel op de tast als visueel te herkennen omdat eisen worden gesteld aan vormgeving en kleurcontrast. Een geleidelijn is vooral gewenst op plaatsen waar het ontbreken van een natuurlijke gidslijn een acuut gevaar oplevert voor de persoon met een visuele beperking of wanneer een situatie leidt tot volledige desoriëntatie; bijvoorbeeld op drukke verkeerspunten, op pleinen en in stations.

Gelijdelijn
Weet iemand eigelijk waar die grijze tegels voor zijn? 

Onbeperkt Oost maakt er zich keihard voor om  “geleidelijnen” algemene bekendheid te geven. Zeker in A’dam Oost!!